Felaktig annonsering om Kristihimmelsfärd

Felaktig annonsering i Kyrkpressen om Kristi himmelsfärds dags gudstjänst.
Välkommen på Gudstjänst till Petruskyrkan 30.5 kl. 10, inte Malm som det annonserats.