Nytt om kyrkoherdevalet i Petrus

Den 8 oktober 2014 hölls kyrkoherdeval i Petrus församling. Valet stod mellan församlingspastorn i Petrus församling Daniel Björk och tf kaplanen i Kyrkslätts svenska församling Monika Heikel-Nyberg. Församlingsrådet valde Daniel Björk till kyrkoherde med rösterna 8-3. Monika Heikel-Nyberg gjorde via sin advokat en rättelseyrkan till församlingsrådet som den 14 november förkastade rättelseyrkan med rösterna 8-3. Den 18 december inlämnade hon via sin advokat ett besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol där besväret nu väntar på behandling. Domkapitlet har på sitt möte den 5 februari utsatt Daniel Björk till tf kyrkoherde från och med den 1 mars så länge som besvärsprocessen pågår.
Läs mer

Församlingsvalets resultat

Röstningsprocenten i Petrus församling var 12.1%. De kandidater som valdes att representera Petrus församling i gemensamma kyrkofullmäktige är: 1. Caroline Sandström, 246 röster (kandidatlista Hela Petrus) 2. Christoffer Perret, 127 röster (kandidatlista Hela Petrus) De kandidater som valdes att sitta i Petrus församlingsråd är följande: 1. Caroline Sandström, 107 röster (Petrus för alla) 2. Amanda Audas Kass, 75 röster (Petrus framtid) 3. Maria Sten, 67 röster (Petrus för alla) 4. Kristina Fernström, 50 röster (Petrus framtid) 5. Ellen Norkko, 43 röster (Petrus framtid) 6. Jona Granlund, 38 röster (Petrus för alla) 7. Göran Lindén, 34 röster (Tro & gemenskap) 8. Peter Didrichsen, 30 röster (Petrus framtid) 9. Britta Lassus, 30 röster (Petrus framtid) 10. Susanna Pimenoff, 27 röster (Petrus framtid) 11. Christoffer Perret, 26 röster (Petrus framtid) 12. Jan Järveläinen, 20 röster (Tro & gemenskap) Vi gratulerar alla förtroendevalda! Vi vill också rikta ett varmt tack till alla kandidater som ställde upp i församlingsvalet!
Läs mer

Var och när kan man rösta?

Under församlingsvalets förhandsröstning 27–31.10 kan man rösta var än i landet som det ordnas ett förhandsröstningstillfälle. Men Petrus församling ordnar också förhandsröstning på sitt område. Här är tiderna och platserna för de tillfällena. Kom ihåg att ta med dig identitetsbevis till vallokalen. Förhandsröstning på Petrus pastorskansli (Vespervägen 12 A): Må–On 27–29.10 kl. 9.00–18.00 To 30.10 kl. 9.00–20.00 Fre 31.10 kl. 9.00–18.00 Övriga förhandsröstningsställen: On 29.10 kl. 16-20 Torpet (Köpingsvägen 48). to 30.10 kl. 9.30–15.00 gymnasiet Lärkan (Stormyrvägen 22). Röstning under själva valdagen sö 9.11: Åggelby gamla kyrka (Brofogdevägen 12): kl. 11-12. Munksnäs kyrka (Tegelstigen 6): kl. 13-17. Petrus pastorskansli (Vespervägen 12 A): kl. 18-20.   Här hittar du alla svenskspråkiga förhandsröstningsställen i Helsingfors. Här hittar du alla förhandsröstningsställen i Helsingfors.
Läs mer

Välkommen på valtillfälle 29.10

Petrus församling ordnar ett valtillfälle i Munksnäs kyrka den 29.10 från kl.19. Valtillfället är en chans för församlingsmedlemmar att få mera information om församlingsvalet och träffa kandidaterna. Med oss har vi Bengt Lassus och Karl Stellberg m.fl. Vi börjar kl. 19.00 med kaffeservering. Välkomna!
Läs mer

Hjälpledarveckoslut 24-26.10

Hjälpledarveckoslut 24-26.10 på Enä-Seppä i Vichtis De nya hjälpledarna kommer att åka på ett hjälpledarveckoslut inkommande fredag till söndag. Vi åker med buss från Petruscentret (Vespervägen 12) kl. 17.15 på fredag 24.10 och återvänder från lägergården Enä-Seppä på söndagen 26.10 ca 12-tiden till Petruscentret. Lägret kostar 40 euro och räkning sänds ut efter weekenden. Ta kontakt om priset blir ett hinder. Ta med: – egna lakan (påslakan, dynvar, underlakan) – handduk och hygienartiklar – varma kläder – bra skor – ficklampa   mvh Fredrik Kass församlingspastor Petrus församling 09-2340 7127, 050-3803552
Läs mer

Daniel Björk vald till ny kyrkoherde i Petrus

Daniel Björk (linus.fi)Petrus församlings kyrkoherde Bengt Lassus kommer att gå i pension 1.3.2015. På sitt möte 8.10.2014 valde församlingsrådet Daniel Björk till ny kyrkoherde i församlingen. Daniel har jobbat i Petrus församling sedan 2009.

Här kan du höra en intervju med Daniel i Radio Vega angående valet.

Valet stod mellan Daniel Björk och Monika Heikel-Nyberg och röstetalet blev 8-3. Protokollet från församlingsrådsmötet är framlagt till påseende i Petrus församlings kansli (Vespervägen 12 A) under kansliets öppettider 13-27.10. Under denna tid kan rättelseyrkan göras.
Läs mer

Kandidaterna i församlingsvalet

I Petrus församling har 26 församlingsmedlemmar ställt upp som kandidater i församlingsvalet. I församlingsvalet där förtroendevalda dels för  gemensamma kyrkofullmäktige och dels för församlingsrådet väljs den 9.11. I gemensamma kyrkofullmäktige skall två platser fyllas och till församlingsrådet väljs 12 kandidater för perioden 2015–2018. Här är namnen på alla i Petrus som ställt upp i valet samt deras kandidatnummer och namnet på listan som representerar dem.
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Kandidatlistan Socialdemokraterna:
2. Olof Cantell
Kandidatlistan Hela Petrus:
3. Tuomas Anttila
4. Tom Sundius
5. Stig-Olof Fernström 6. Christoffer Perret 7. Caroline Sandström
Församlingsrådet:
Kandidatlistan Tro och gemenskap
8. Tuomas Anttila 9. Linda Hannus 10. Jan Järveläinen 11. Göran Lindén 12. Annika Nyström 13. Mikael Nyström
14. Heidi Perret 15. Johannes Perret 16. Annica Granvik
Kandidatlistan Petrus framtid:
17. Amanda Audas-Kass
18. Peter Didrichsen 19. Kristina Fernström 20. Britta Lassus 21. Juliana Mikkonen 22. Tommy Mikkonen 23. Ellen Norkko 24. Christoffer Perret 25. Susanna Pimenoff 26. Ingrid Riska 27. Matias Snickars
Kandidatlistan Socialdemokraterna
28. Olof Cantell
Kandidatlistan Petrus för alla:
29. Maria Sten 30. Caroline Sandström 31. Jona Granlund
 
Läs mer

SAT-7 ordnar seminarie!

Fredagen 19.9 ordnar SAT‐7 ett seminarie som behandlar samhällssituationen, de kristnas ställning och kristet mediaarbete i Mellanöstern och norra Afrika. Seminariet ordnas i Missionshuset i Helsingfors (Observatoriegatan 18) och är kostnadsfritt. Med tanke på serveringen tas anmälningar emot före 12.9 till: eller tel. 020 712 7229. Seminariet börjar med kaffe kl 9:30, själva programmet pågår kl 10-12.30. Seminariet genomförs på engelska. Välkomna!
Läs mer