Församlingsvalets resultat

Röstningsprocenten i Petrus församling var 12.1%. De kandidater som valdes att representera Petrus församling i gemensamma kyrkofullmäktige är: 1. Caroline Sandström, 246 röster (kandidatlista Hela Petrus) 2. Christoffer Perret, 127 röster (kandidatlista Hela Petrus) De kandidater som valdes att sitta i Petrus församlingsråd är följande: 1. Caroline Sandström, 107 röster (Petrus för alla) 2. Amanda Audas Kass, 75 röster (Petrus framtid) 3. Maria Sten, 67 röster (Petrus för alla) 4. Kristina Fernström, 50 röster (Petrus framtid) 5. Ellen Norkko, 43 röster (Petrus framtid) 6. Jona Granlund, 38 röster (Petrus för alla) 7. Göran Lindén, 34 röster (Tro & gemenskap) 8. Peter Didrichsen, 30 röster (Petrus framtid) 9. Britta Lassus, 30 röster (Petrus framtid) 10. Susanna Pimenoff, 27 röster (Petrus framtid) 11. Christoffer Perret, 26 röster (Petrus framtid) 12. Jan Järveläinen, 20 röster (Tro & gemenskap) Vi gratulerar alla förtroendevalda! Vi vill också rikta ett varmt tack till alla kandidater som ställde upp i församlingsvalet!