Restriktioner: Vi håller avstånd och sjunger in julen

Från och med den 25.11.2021 gäller nya coronarestriktioner i Helsingfors. Till gudstjänsten är du alltid välkommen men julens allsångstillfällen omfattas av de nya begräsningarna!

Piirretty kasvomaski ja koristeita vihreällä pohjalla.

Du är alltid välkommen på gudstjänst

Coronapass kommer inte att tas i bruk gällande andakter, gudstjänster eller kyrkliga förrättningar.

Vad gäller allsångstillfällen eller övriga evenemang kan församlingarna välja mellan att ta i bruk coronapasset eller dra ner antalet deltagare till en tredjedel av den tillåtna mängden för utrymmet i fråga. Ifall coronapasset är i bruk behöver församlingen inte begränsa deltagarantalet i allsångstillfället.

Länk till Stiftets direktiv 23.12.2021 angående samlingar under perioden 28.12.2021 – 17.1.2022

Här hittar du hela beslutet från regionförvaltningsverket 18.11 ↗

Det är tryggt att delta i julbönerna

Du är varmt välkommen på julens andakter den 24.12 i olika kyrkor på Petrus område. Julbönerna brukar vara en stämningsfull stund och ett sätt att inleda julfirandet! Kyrkorna kan ta in en tredjedel av den normala kapaciteten vilket är ca 100 personer beroende på kyrka. Så du ryms bra med! Petrus ordnar även två julböner utomhus så alla som vill har möjlighet att delta.

Läs mer om julens program och tider här: https://petrusforsamling.net/julen-2021/

De vackraste julsångerna ljuder som förut

De älskade allsångskonserterna ”De vackraste julsångerna”, som årligen lockat många glada julsångare till kyrkan, kommer att förverkligas i stort sett som planerat. Vi gör allt för att alla som vill sjunga allsång inför julen ska få möjlighet att göra det.

Eftersom kyrkorna är stora och vi har möjlighet att ta in hälften av kyrkans vanliga kapacitet för sångtillfällena kan vi ha De vackraste julsångerna som vanligt. Välkommen t.ex. till Petruskyrkan den 12.12 kl. 15.30 på De vackraste julsångerna Puls-gudstjänst.

Följ med eller ring kansliet

Coronaläget utvecklas och lever under hela december. Följ gärna med på hemsidorna, vi uppdaterar så fort vi vet om hur de rådande restriktionerna påverkar adventstidens evenemang. Du kan också kontakta kansliet, vi svarar gärna på frågor. Ifall du behöver hjälp med att printa ut ditt koronapass kan du kontakta kansliet.