KvinnobrunchDen traditionella kvinnobrunchen, är en förmiddag med härlig brunch, trevligt umgänge och intressanta föreläsningar kring olika teman.
Anmälan till Petrus kansli eller Britta Lassus, , 050 327 1948. Varmt välkommen!

Våren 2021

INSTÄLLD 13.3 kl. 10.30
P.g.a. det rådande Coronaläget är kvinnobrunchen tyvärr inställd i mars. Följ med här på hemsidan och facebook för uppdaterad information.