Månadslunch med andakt

Välkommen på en god lunch i gott sällskap med samtal, andakt och litet program.
Vi börjar med lunch kl. 12.30 och avslutar med andakt när vi ätit färdigt.

Anmälan senast samma måndag till diakonissan Bodil Sandell 050 380 3925

Priset för lunchen är 5€

Hösten 2020

23.9 kl. 12.30
21.10 kl. 12.30
18.11 kl. 12.30