Månadslunch med andakt

Välkommen på en god lunch i gott sällskap med samtal, andakt och litet program.
Vi börjar med lunch kl. 12.30 och avslutar med andakt när vi ätit färdigt.

Anmälan senast samma måndag till diakonissan Bodil Sandell 050 380 3925

Priset för lunchen är 5€

Våren 2020

Inga inbokade månadsluncher för våren 2021. Vi avvaktar coronaläget.
Mer information angående nästa månadsluncher kommer senare.