Månadslunch med andakt

Välkommen på en god lunch i gott sällskap med samtal, andakt och litet program.
Vi börjar med lunch kl. 12.30 och avslutar med andakt när vi ätit färdigt.
Före månadslunchen ordnas en allsångsstund i Petruskyrkan kl. 12.

Anmälan senast samma måndag till endera diakonissan Bodil Sandell 050 380 3925 eller Gunilla Riska 050 576 8643

Priset för lunchen är 5€

Våren 2020: Månadsluncherna för våren är inställda p.g.a. undantagsläget
22.1 Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15
19.2 Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15
18.3 Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15
15.4 Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15
13.5 Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15