Delta i gudstjänsten

Vi samlas för att fira gudstjänst tillsammans!


Söndagen är till för att be, lovsjunga, inspireras, dela gemenskap och fyllas av Guds liv.  Det är möjligt att samlas på plats med 30 personer.

Under gudstjänsten har vi säkerhetsavstånd, upprätthåller god handhygien samt uppmuntrar till användning av munskydd! Du är välkommen med på våra gudstjänster i Munksnäs kyrka, Åggelby gamla kyrka och Petruskyrkan.

Gudstjänsttider


10.00 Högmässa i Munksnäs kyrka. 30 personer är välkomna på plats och du kan även följa med online via Petrus facebook.

12.00 Högmässa i Åggelby gamla kyrka. 16 personer på plats.

15.30 Puls-gudstjänst i Petruskyrkan. En dynamisk gudstjänstgemenskap för alla åldrar. Barnens söndag är online i januari. 30 personer är välkomna på plats och du kan även följ med online via Petrus Youtube.

Förbön och tack

Varannan tisdag kl. 19, start 11.1: De tvåspråkiga förbönsgudstjänsterna fortsätter på plats i Munksnäs kyrka. 30 personer är välkomna på plats och kvällen sänds även via Facebook så du kan delta online. Du kan sända in dina böneämnen till oss på . Förbönstelefonen öppen må kl. 14.30-16.30, ons kl. 18-20, 09-23407171. Mer info om förbönsgudstjänsterna: Förbön och Tack.

Följ med på Petrus facebook-sida för att höra mer HÄR.