Delta i gudstjänsten

Vi samlas för att fira gudstjänst tillsammans!


Söndagen är till för att be, lovsjunga, inspireras, dela gemenskap och fyllas av Guds liv.  Det är möjligt att samlas på plats igen.  

Under gudstjänsten har vi säkerhetsavstånd, upprätthåller god handhygien samt uppmuntrar till användning av munskydd tills vidare! Du är välkommen med på våra gudstjänster i Munksnäs kyrka, Åggelby gamla kyrka och Petruskyrkan.

Gudstjänsttider


10.00 Högmässa i Munksnäs kyrka. Söndagsskola för barn.

12.00 Högmässa i Åggelby gamla kyrka

15.30 Puls-gudstjänst i Petruskyrkan. En dynamisk gudstjänstgemenskap för alla åldrar. Barnkyrka och CoolKids för barnen.

Förbön och tack

Varannan tisdag kl. 19, start 14.9: De tvåspråkiga förbönsgudstjänsterna fortsätter på plats i Munksnäs kyrka. Kvällen sänds även via Facebook så du kan delta online. Du kan sända in dina böneämnen till oss på . Förbönstelefonen öppen må kl. 14.30-16.30, ons kl. 18-20, 09-23407171. Mer info om förbönsgudstjänsterna: Förbön och Tack.

Följ med på Petrus facebook-sida för att höra mer HÄR.