Vi glömmer inte Ukraina – välgörenhetskväll

En kväll där vi samlar in medel för Ukraina.

Gäster: Julia Shevchuk och Irina Fedorenko berättar om flykten från Ukraina och arbetet med återuppbyggnad av landet. En konkret inblick i nuläget men också tankar om vardagen i ett nytt land utan sina närmaste (på engelska med tolkning till svenska). Bägge gästerna flydde från Ukraina i mars. Deras familjer finns fortfarande kvar i Ukraina. Från Finland arbetar de konkret med återuppbyggnaden av sitt hemland genom det nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO.

Erik Nyström från Kyrkans Utlandshjälp berättar om hur hjälparbetet fungerar konkret på plats i Ukraina, och vilka hjälpinsatser som är aktuella inför vintern.

Ons 14.9 kl. 18:30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15 i Månsas. Kaffeservering.

I samarbete med Esbo och Helsingfors församlingar. Du kan bidra till Ukrainahjälp under kvällen.

Arrangör: Helsingfors och Esbo svenska församlingar
Kontakt: Nina Österholm
Telefonnummer: 050 337 6319
E-post: