Lekholmen

Datumen för lägret på Lekholmen

Lekholmen – lägerdatum: 25.6-3.7.2013 – startdag för skriftskolan 2.2.2013 i Hagasalen, i Södra Haga kyrka kl. 13-18, info för föräldrarna kl 18 – skribaweekend: 20-22.9.2013 – konfirmation: 20.10.2013 (övning 17.10.2013) – ansvarig präst: Daniel Björk