Musik

I Petrus församling tycker vi mycket om musik. Musiken för människor samman och kan till och med öppna ett fönster mot det gudomliga ibland.

För alla åldrar

I församlingen finns det musik för alla åldrar, allt från babyrytmik till kyrkokör. Läs mer om babymusiken här eller kontakta vår kantor Liisa.

I församlingen finns det två körer riktade för vuxna. Dagskör för de som är lediga på dagarna, kolla kalendern angående datum. Vokalensamble på torsdagar kl. 19 i Åggelby gamla kyrka. Introkurs för körsångare ordnas före vokalensamblen 18-19