Höstlunch

Välkommen på höstlunch onsdagen 11.11 kl. 13 i Hagasalen, Vespervägen 12 A! Pris 5 € Diakonissorna medverkar. Anmälan till kansliet 09 2340 7100 senast 9.11.