Missionskrets

Målet för missionskretsen är att på olika sätt lyfta fram missionsarbetet i Petrus församling och att fördjupa kontakten till våra avtalsmissionärer. Vi kommer att läsa deras rundbrev och be för dem. Vi siktar på att skriva kort, brev eller e-post och att någon gång föra ett videosamtal över Skype. Medverkande: Gunilla Riska och Ronny Thylin. Vi träffas 11.10, 08.11, 07.12 kl.18 i café Torpet.