Kvinnobrunch

På kvinnobrunchen är bordet dukat och en gästtalare inbjuden.
                Anmälan stränger fre 7.10 kl. 14.00 Anmälning per mail till kansliet eller per telefon 0923407100. Hösten 2016 ordnas den första kvinnobrunchen 8.10 Talare är Pia Fagerholm