Tidsbunden anställning, ungdomsdiakon 100 %/60 %

Petrus församling lediganslår en tidsbunden projektanställning inom ungdomsdiakoni, för tiden 1.8–31.12.2022. Projektet har möjlighet att förlängas även till våren, beslut om detta tas under hösten. 

Befattningen finansieras genom ett diakonibidrag från Helsingfors kyrkliga samfällighet. En del av projektet ska genomföras i samarbete med församlingens ungdomsarbete och hjälpledarutbildning, medan en del av projektet genomförs i samarbete med församlingens lärjungaskola Transform.

Projektets syfte enligt ansökan är att stöda unga personer som församlingen kommer i kontakt med genom sin verksamhet. En arbetsmetod enligt projektplanen är att knyta samman unga personer med professionella aktörer som redan fungerar på fältet. Preliminära kontakter inför projektets start har knutits med Krisjouren för unga (Helsinkimissio), Syömishäiriökeskus, barnskyddet, studentprästerna, Magma, Barnavårdsföreningen och Mieli rf. Erfarenheten visar att många unga som mår dåligt behöver stöd för att kunna söka rätt hjälp. 

Vi söker antingen en person på 100 % eller två personer som vill arbeta på 60 %. Ifall projektet fördelas på två personer arbetar den ena i nära samarbete med församlingens ungdomsarbete och den andra i nära samarbete med lärjungaskolan Transform. Församlingens ungdomsledare Nadine Mabinda är kontaktperson gällande ungdomsarbete och Ida-Maria Pekkarinen är ledare för lärjungaskolan Transform. 

Vi söker dig som:

  • har relevant utbildning och erfarenhet av diakonalt arbete bland unga
  • har förmåga att självständigt planera och organisera ett projekt inom ungdomsdiakoni
  • arbetar bra i team tillsammans med andra, är uppmuntrande och konstruktiv
  • kan arbeta flexibelt och med god attityd betjäna en församling som har mångsidig verksamhet och hög förändringstakt
  • delar församlingens vision och värderingar och vill arbeta i just Petrus

Anställningens kravgrupp är 503, lön och villkor enligt KyrkTAK. Språkkraven är utmärkta kunskaper i svenska och goda i finska.


Mera information om befattningen fås av kyrkoherde Daniel Björk, 050-432 3305. Fritt formulerad ansökan och CV skickas senast 23.6.2022, kl 12, till