Sommaren i Petrus

Denna vår har varit annorlunda för oss på många sätt, både utmanande och berikande. Vi har fått bemöta både restriktioner, en ny vardag och mindre fysisk gemenskap, men samtidigt kanske fått upptäcka ett nytt djup med Gud, nya former av gemenskap på nätverk via digitala plattformer.

Något som man ändå lätt längtar efter är att se andra människor utanför det digitala. Det glädjande är att i juni har vi möjlighet att bl.a. fira gudstjänst på plats igen! Vi kommer att fortsätta sända gudstjänsterna digitalt även under sommaren.

Här hittar du länkarna till våra digitala platformer:
Petrus församlings Facebook
Petrus församling Zoom-bön Lösenord: 1234

Kansliet under sommaren

Under sommaren betjänar Petrus församlings kansli per telefon och e-post. Du är varmt välkommen att ta kontakt med Janne på kansliet: , 09-2340 7100. Under perioden 13.7-9.8 betjänar kansliet må, fre kl. 10-13 och ons kl. 13-16

Gudstjänster

Under sommaren ordnas två högmässor per söndag:

Petruskyrkan kl. 10: Sänds även digitalt på Petrus facebook. Länk till Facebook-live
Munksnäs kyrka kl. 13 Välkommen med att dela gemenskap på plats!
Samma sommartider som vi brukar ha i juni och juli, men Petruskyrkan istället för Åggelby gamla kyrka, eftersom vi har tekniken för att sända gudstjänsterna på nätet just i Petruskyrkan. Under vissa söndagar är det även nattvard.

Puls-gemenskapen

Sommaren är en tid då vi igen får samlas för gemenskap och tillbedjan!
Varje söndag Kl.9 sänds en undervisning på Facebook-live. Jämna veckor är det Puls-träff kl. 15.30 vid Petruskyrkan i form av diskussion, tillbedjan och gemenskap. Udda veckor uppmuntrar vi till att samlas i hemmen och dela gemenskap tillsammans. Varmt välkommen med!

Vi ses digitalt

Den gångna våren har bevisat att Guds församling inte är bunden till en plats och att vi är ett i Anden trots att vi befinner oss på olika ställen. Som församling har vi under våren haft bönegemenskap online via Facebook live och Zoom, och vill behålla kvar det under sommaren i en lite annan form.

Veckoandakt

Var med oss under sommaren varje onsdag kl. 9 på Petrus facebook live och ta del av en inspirerande tanke för veckan.

Vi ber tillsammans

Gud inbjuder oss att komma särskilt nära Honom under tider av utmaningar – vi fortsätter vårens bönerytm i juni och ber tillsammans kl.15 och kl. 21 via Zoom. Kom med, länken finns på hemsidan. Någon är alltid med och leder bönen. Du kan delta i bönen där du är och även skriva bilder, tankar och böner i kommentarsfältet.

Barnfamiljer

Musiklek utomhus

Kom med och sjunga och leka tillsammans ute i parken under sommaren! Musiklek åt 0-5 åringar tillsammans med förälder ute i parken i Malm, på tisdag förmiddag, och i Haga, torsdag förmiddag, några gånger i juni och i augusti. Mer info hittar du på facebook-gruppen Petrus Kidz.

Sommarevenemang

Sommarcafé

Välkommen på en sommareftermiddag i Petruskyrkan 21.8 kl. 13 med kaffe, gemenskap och litet program.

Utfärd till Björkebo

Kom med på en utfärd till lägergården Björkebo i Nummela 31.8. Start från Petruskyrkan med bilar kl. 10. Kaffe, andakt, program och lunch. Hemfärd kl 15. Pris: 15 €. Anmälan 27.8 till Bodil Sandell 09-23407227, 050-380 3925 

Bibeldagar i Houtskär

Välkommen med på Bibeldagar i Houtkskär 1-5.8.2020. Mer info Av Stig-Olof Fernström, .
Anmälan till kansliet. Välkommen med!