Retreat på Snoan

Info om retreaten

Välkommen till Snoan för att söka ro och möjlighet att lyssna till dina egna tankar och vara nära Gud!

Petrus församling ordnar en retreat 2–4 december 2022 på Retreatgården Snoan i Lappvik.

Retreaten kommer att följa Snoans dagsprogram för retreater, med ankomst ca kl. 17−18 på fredag 2.12 och en kvällsmåltid kl. 18.30. I programmet ingår morgonmässa, tideböner (middagsbön, vesper, completorium), meditationer och vägledningar och naturligtvis egen tid att njuta av stillhet, vila, promenader och samtal med Gud. Retreaten avslutas på söndag 4.12 ca kl. 15.

Anmälan och pris

Antalet deltagare är begränsat till 11 personer, så anmäl dig gärna i god tid! Anmälan till Petrus kansli, . Meddela namn, adress, telefonnummer samt eventuella matallergier. Sista anmälningsdagen är måndag 14 november 2022. Priset med logi, mat och program inkluderat är 150 euro.

Om deltagaravgiften känns för hög så låt det inte bli ett hinder från att delta i retreaten. Du kan frimodigt vända sig till församlingen och be om att få delta i retreaten till ett nedsatt pris. Understödsföreningen Snoans vänner rf beviljar också stöd för retreatdeltagare (kontakta Cecilia Forsén, tfn 040 142 5220, e-post: cecilia.forsen@evl.fi eller cecilia.forsen@gmail.com).

På Snoans webbplats kan du bekanta dig med reteratgården  https://snoan.fi/. Snoan har gjort det mesta möjliga för att deltagarna ska kunna vistas där tryggt också under tider då virusinfektioner sprids.

Om du har frågor kring Petrus-retreaten tag gärna kontakt med Caroline Sandström, per e-post: carolinezsandstrom@gmail.com eller tel 050-336 41 33.

Petrus-retreaten ordnas av:

Camilla Norkko, präst

Caroline Sandström, förtroendevald i Petrus, retreatvän

Birgitta Udd, retreatledare