PULS-gudstjänst i samband med Disciple kl. 13

I samband med Disciple 20 konferensen ordnas Puls-gudstjänsten undantagsvis kl. 13 den 2.2 i Petruskyrkan.
Du är välkommen att delta i gudstjänsten vare sig du varit med under konferensen eller inte.
På Puls predikar Lee Saville, som varit Disciples huvudtalare iår. Lee Saville jobbar för Networks organisationen i Rumänien bland gatubarn och utstötta människor.
Saville har sett flera ingripanden av Gud i sitt arbete och följer den Heliga Andens ledning i det han gör.

Välkommen med!