Positivt coronafall på gudstjänst 28.11 i Munksnäs

En person som deltog i gudstjänsten i Munksnäs på söndag 28.11 kl 10 har testat positivt för corona.

Ifall du närvarade vid detta tillfälle så uppmuntras du följa med ditt hälsoläge. Ifall du inte är vaccinerad uppmuntras du stanna hemma. Ifall du får symptom vare sig du är vaccinerad eller inte uppmuntras du ta ett coronatest.

Mera info fås t.ex. på thl:s hemsida.

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19 ”