Peter Hilli 60 år – kompositionskonsert

På Maria Bebådelsedag sö 13.3. kl. 16 i Berghälls kyrka, Östra prästg. 2, bjuds det på uruppföranden och kompositioner från gångna år. Mer info www.kirkkosoikoon.fi.