Missionärerna Gunilla och Magnus Riska på besök

gunilla och magnus riska
Gunilla ”Gugge” och Magnus Riska arbetar som missionärer i Etiopien för tillfället och är hemma över sommaren i Finland.

Gudstjänster 29.8

Gunilla och Magnus Riska besöker två av våra gudstjänstgemenskaper söndagen 29.8 för att dela med sig av sin tid i Etiopien. Välkommen med och höra om deras arbete och upplevelser där. Vi ser fram emot att höra mer av dem, kom med!

Högmässa i Munksnäs kyrka kl. 10

Puls-gudstjänst i Petruskyrkan kl. 15.30

Missioncafé 31.8 kl. 13

Ifall du är ledig på dagen är du varmt välkommen på kaffestund till Petruskyrkan för att höra Gunilla och Magnus berätta om sitt arbete i Etiopien. Omdet är fint väder är vi utomhus!