Kyrkpressen nr 1: Uppdaterad församlingsannonsering 7–20.1

Årets första nummer av Kyrkpressen kommer tyvärr med delvis föråldrad information. Tidningen gick i tryck redan innan de nyaste restriktionerna trädde i kraft.

Via Kyrkan i Helsingfors, Uppdaterad församlingsannonsering i Helsingfors (KP1), hittar du uppdaterad information om vad som händer i församlingarna under de första veckorna i januari.