Kyrkhelg Syd 18.5.2024

Kyrkhelg Syd ordnas i år under pingstafton den 18 maj i Petruskyrkan, Helsingfors. Temat för dagen är ’DEN HELIGE ANDE’ och programmet ser ut som följande:

kl. 10 kyrkan öppnas, drop-in-café
kl. 10.30 Bibelstudium: Anden ger oss liv, Jan Nygård, m.fl.
kl. 12 lunch
kl. 13 Bibelstudium: Anden formar oss, Peter Silfverberg
kl.14 kaffe
kl. 14.45 Sångsamling: Anden ger oss en ny sång, Tuomas Anttila, Mathias
Sandell
kl. 16 Bibelstudium: Anden rustar oss, Soili Haverinen
kl. 17 middag
kl. 18.30 Kvällsmöte: Anden enar oss, Albert Häggblom, Ronny Thylin, Gunilla
Riska, Kingdom Singers med Fiona Chow m.fl. Möjlighet till förbön och
själavård.
kl. 20.15 kvällste
kl. 21.30 Ungdomssamling: Anden sänder oss ut i världen, Gunilla Riska,
Albert Häggblom m.fl.

Under dagen även barnprogram och bokförsäljning.
Mera info på www.kyrkhelg.fi

Arrangörer: SLEF, Fridsföreningen i Södra Finland, Studentmissionen,
Oasrörelsen i Svenskfinland i samarbete med Petrus församling