Kvinnobrunch 5.5Hösten 2018 hålls en Kvinnobrunch.
Den hålls lördag 27.10 kl.10.30 i Hagasalen, Vespervägen 12A.