Krishjälp för Ukraina

Kyrkans Utlandshjälp levererar nödhjälp såsom filtar, vatten och mat till de som flytt sina hem i Ukraina.
Allt understöd som nu kommer till katastroffonden riktas tillsvidare till Ukraina.

Hjälp familjer som drabbats av konflikten

Du kan stöda på några olika sätt:

Vill du erbjuda ditt hem för någon?

Helsingfors församlingar utreder möjligheten att erbjuda kyrkor och lokaler för nödinkvartering av flyktingar. Man lovar ordna 500–1000 platser och som bäst kartläggs vilka utrymmen som är mest fungerande. Som privatperson har du även möjlighet att erbjuda ditt eget hem för privat inkvartering kan du göra det via organisationen Nätverket för heminkvartering https://kotimajoitusverkosto.fi/natverket-for-heminkvartering/ eller Host4Ukraine https://www.host4ukraine.com/

Vi står i bön och bidrar

Vi uppmuntrar alla att stå i bön för Ukraina. Gud är God, trofast och mäktig. Du kan tända ett ljus och be för fred och försoning.

Fredens Gud,
du ser situationen i Ukraina.
Vi ber om fred.
All trösts Gud.

Trösta dem som är rädda.
Gud, du har lovat ge vishet när vi ber om den.

Vi ber om vishet för beslutsfattare i olika länder.
– Tuomas Metsäranta

Samtalsstöd

Världsläget kan vecka många och blandade känslor. Du behöver inte bli ensam med dem.

Mer info om samtalsstöd https://www.helsinginseurakunnat.fi/sv/uutiset/vitankerpaukraina-bonestunderochsamtalshjalp