Gunilla Riska

Diakonissa, Tjänstledig, Petrus församling