Kantor Olav Söderström i pension

27.09.2012 10:41
Kantor Olav Söderström, som profilerat sig på en bred skala av församlingsevenemang och gudstjänster av många slag avtackas av Petrus församling. Söderström avgår med pension. Hans sista tjänsteuppdrag är att medverka i den irländska mässan som församlingen firar i Månsas kyrka nästa söndag.
Månsas kyrka firar Petrus församling söndagen den 30 september kl.16 irländsk mässa i vilken medverkar förutom kyrkoherde Bengt Lassus kantorerna Olav Södesrtröm och Peter Hilli jämte Petruskören och GUF-kören samt eninstrumentalensemble. Efter mässan anordnas avskedsfest med kaffe för kantorOlav Söderström som avgår med pension. Olav Söderström kom år 1994 som kantor till dåvarande Lukas församling, som senare sammanslogs med Markus församling till nuvarande Petrus församling. I Olavs karriär ryms bland annat sammanlagt 18 år i församlingstjänst och 10 år som musiklärare. Han har engagerat sig i en bred skala av församlingsevenemang och gudstjänster av många slag. Olav Söderström tolkar musiken i gudstjänsten som en av vägarna att föra det kristna budskapet vidare. – Via sången och musiken kan man uppleva budskapet fast man kanske inte genast reflekterar över det. Alf Lindberg