Kansliet stängt måndagen 1.11

petruskyrkan

Petrus församlings kansli är stängt måndagen 1.11 p.g.a. medarbetarskolning.

Du är välkommen att kontakta kansliet som normalt igen på tisdag 2.11.

Ifall du har brådskande ärenden kan du kontakta Helsingfors kyrkliga samfällighets telefonväxel 09 23400 eller om ärendet gäller ämbetsbevis kan du ringa 09 2340 5001.

Vi ses!

Kansliets vanliga öppettider: må-ti, to-fre 10-13, ons 13-16.