Kandidaterna i församlingsvalet

I Petrus församling har 26 församlingsmedlemmar ställt upp som kandidater i församlingsvalet. I församlingsvalet där förtroendevalda dels för  gemensamma kyrkofullmäktige och dels för församlingsrådet väljs den 9.11. I gemensamma kyrkofullmäktige skall två platser fyllas och till församlingsrådet väljs 12 kandidater för perioden 2015–2018. Här är namnen på alla i Petrus som ställt upp i valet samt deras kandidatnummer och namnet på listan som representerar dem.
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Kandidatlistan Socialdemokraterna:
2. Olof Cantell
Kandidatlistan Hela Petrus:
3. Tuomas Anttila
4. Tom Sundius
5. Stig-Olof Fernström 6. Christoffer Perret 7. Caroline Sandström
Församlingsrådet:
Kandidatlistan Tro och gemenskap
8. Tuomas Anttila 9. Linda Hannus 10. Jan Järveläinen 11. Göran Lindén 12. Annika Nyström 13. Mikael Nyström
14. Heidi Perret 15. Johannes Perret 16. Annica Granvik
Kandidatlistan Petrus framtid:
17. Amanda Audas-Kass
18. Peter Didrichsen 19. Kristina Fernström 20. Britta Lassus 21. Juliana Mikkonen 22. Tommy Mikkonen 23. Ellen Norkko 24. Christoffer Perret 25. Susanna Pimenoff 26. Ingrid Riska 27. Matias Snickars
Kandidatlistan Socialdemokraterna
28. Olof Cantell
Kandidatlistan Petrus för alla:
29. Maria Sten 30. Caroline Sandström 31. Jona Granlund