Gudstjänstdagar för konfirmander 2016

Gudstjänstundervisning ordnas för konfirmanderna för läger 1 lördagen 2.4 kl. 9-15 i Månsas kyrka, Skogsbäcksvägen 15. Konfirmanderna medverkar på gudstjänsten söndagen den 3.4 kl. 10 i Åggelby gamla kyrka eller Munksnäs kyrka.   För läger 2 ordnas gudstjänstdagarna 23.4 kl. 9-15 i Månsas kyrka, Skogsbäcksvägen med undervisning. Konfirmanderna medverkar vid gudstjänsten 24.4 kl. 10 i Åggelby gamla kyrka eller Munksnäs kyrka.