Församlingsvalet 2022

Allmänt

I de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland förrättas församlingsval den 20.11.2022.
Vid valet utses medlemmar i kyrkliga samfälligheter till gemensamma kyrkofullmäktige och till
varje enskild församlings församlingsråd. Mandatperioden för dessa förvaltningsorgan är fyra
år och börjar vid ingången av år 2023. Mer info om valet finns på: https://www.forsamlingsvalet.fi.

I Petrus församling förverkligas endast ett val, dvs val av församlingsråd. Kandidaterna till gemensamma kyrkofullmäktige motsvarar det antal, som skall inväljas och därför sker inget val.

De invalda till Gemensamma kyrkofullmäktige är:  

  • Christoffer Perret      
  • Torsten Sandell      
  • Niklas Pajunen

Ersättare      

  • Caroline Sandström      
  • Bengt Lassus      
  • Tuomas Anttila

Hur röstar man?

Förhandsröstning sker 8–12.11 var som helst i landet där det ordnas röstning. Bl.a. alla pastorskanslier, många kyrkor och större köpcentrum. Du behöver bara ditt identitetsbevis. Här följer ställen där du kan förhandsrösta:

8-12.11.2022 klockan 9-18

Johannes församling, Högbergsgatan 10

Matteus församling, Åbohusvägen 3

Petrus församling, Skogsbäcksvägen 15

8.11.2022 klockan 18-20

Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6

8-12.11.2022

Narinkentorget, Kampen

Kauppakeskus Kaari, Gamlas

Malmintori, Malm

Redi, Fiskehamnen

Hemmaröstning är möjlig för röstberättigade vars rörelse- eller funktionsförmåga begränsar röstning vid vallokaler. Anmäl behov av hemmaröstning senast fredag 4.11 före kl 16. Anmälan ska göras skriftligt eller per telefon till pastorsexpeditionen eller församlingens kansli. Den kan också göras via e-post.

valdagen 20.11 klockan 11-20 sker röstning för Petrus medlemmar endast i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15.

Kandidater till valet av församlingsråd 20.11.2022

Valmansföreningar med kandidater i Petrus församling är följande:

I. Petrus för alla
Petrus för alla-listan vill arbeta för en öppen, välkomnande kyrka och församling. En församling där trösklarna är låga och där det är högt till tak. Vi vill lyfta fram att alla medlemmar i kyrkan ska få känna sig sedda, välkomna och delaktiga.

Kandidater:

II. Petrus framtid

Vi tror på en livfull församling som når ut genom förrättningar, gemenskaper och hjälpinsatser. Vi välkomnar alla och vill ha en församling som är relevant idag. Vi eftersträvar välmående personal, stöd till frivilliga och en ekonomi som är i balans.

Kandidater:

III. Tro och gemenskap

Vi vill att Bibeln också i fortsättningen är vår auktoritet för läran och livet. Vi vill slå vakt om det värdefulla som finns i Vi vill att Bibeln också i fortsättningen är vår auktoritet för läran och livet samt att alla åldersgrupper integreras med varandra i gemenskapen. Vi vill stöda familjen och det kristna äktenskapet mellan man och kvinna.

Kandidater: