Församlingssekreterare anställs

Härmed lediganslår församlingsrådet i Petrus församling en tjänst som församlingssekreterare med ansvar för ekonomi och folkbokföring att sökas senast 24.8.2014 kl.15.00.
Till arbetsbilden hör att på ett modernt och mångsidigt sätt ansvara för församlingens ekonomifunktioner, vilket bl.a. innebär elektronisk fakturering, budgetplanering samt att ansvara för församlingens folkbokföring enligt Statusprogrammet och koordinering av förrättningarna i församlingen.
Församlingssekreteraren samarbetar med en heltidsanställd informationssekreterare. Till arbetsbilden hör att sekreterarna ska kunna vikariera varandra t.ex. i samband med sommar- och vintersemestrar. Tjänsten är placerad i kravgrupp 402.
Av den sökande förutsätter vi därför god sakkunskap och erfarenhet i att hantera olika dataprogram, god samarbetsförmåga samt att personen i fråga är förtrogen med och omfattar Petrus församlings vision och policy. Tjänsten förutsätter goda kunskaper i finska. Tjänsten tillträds enligt överenskommelse dock senast 1.10.2014. Ansökningarna  riktas till församlingsrådet i Petrus församling, Vespervägen 12 A, 00320 Helsingfors.
Närmare information: kyrkoherde Bengt Lassus tfn 09 – 2340 7110.