Församlingarnas julkalender ger adventsstämning i huvudstadsregionen

Församlingarnas julkalender är en gåva och ett julkort till medlemmarna i adventstid. Kalendern följer som bilaga med Kyrkpressen sista veckan i november. I år pryds kalendern av en stadsbild med förortstema, av gator som väcks till liv an efter som luckorna öppnas.

– Jag tror att det är känslan av överraskning och förväntan som gör julkalendrar så populära. Det är tillåtet att vänta på något gott, dag för dag. I församlingarnas julkalender utgörs gåvan av en gnutta uppmuntran och glädje, varje morgon.

Så säger årets kalenderillustratör Pauliina Skarr. Hon erkänner sig vara en julentusiast. Skarr har skapat en kartliknande illustration över en förort som väntar på julen.

– Coronatiden har varit svår för många av oss. I kalendern har jag försökt avbilda hur någonting vackert också an växa fram mitt bland svårigheterna, säger Skarr.

Efterlängtad gåva i advent

Helsingfors-, Esbo-, Vanda- och Grankullaförsamlingarnas adventsgåva till medlemmarna är redan en tradition. För sjätte året produceras papperskalendern som även kan följas via sociala medier. Kalendern riktar sig i första hand till vuxna men passar också för familjens minsta. Illustrationerna är färggranna och fulla av små detaljer.

– Julens budskap om glädje och frihet kommer fram genom färger och lekfullhet i kalendern. Lätt tänker man sig att andlighet är något grått, svårt eller avlägset. I den här kalendern ligger andligheten nära människorna och livet, säger Skarr.

Årets textförfattare, HBL-journalisten Jan-Erik Andelin, har inspirerats av den lilla gemenskapen som kan uppstå mitt i vardagliga situationer.

– Vi firar själv en ganska liten och stilla jul med familjen, så det var fint att ta det vidare. I årets kalendertexter har jag försökt hitta de små tingens, ögonblickens och stundernas adventstid och jul. Förortstemat blev en bra ram kring den lilla gemenskap som uppstår när vi möts på bussen eller i butikskassan. Eller sitter bara två kring ett tänt ljus.

Nytt för i år är att stora delar av texterna i kalendern rimmar.

– Språkligt var det en fin upptäckt hur julrim också kan få tag om en djupare livets rytm, i stället för att vara bara en rolig vers på ett paket. I mina luckor finns många rim. Fast jag hoppas ingen blir besviken att det ändå inte blir varje dag.

Den svenska julkalendern trycks i knappa 29 000 exemplar för huvudstadsregionens del och följer med Kyrkpressen som utkommer den 26.11.2021. Även de svenska församlingarna i Kyrkslätt och Åbo ger julkalendern som gåva åt sina medlemmar. De finska kalendrarna som har en upplaga på 400 000 delas ut med posten direkt till hushållen inför advent. Kalendern görs även i små upplagor på engelska, ryska och kinesiska.

– Jag hoppas folk bär med sig kalenderns små hälsningar som eftersmaken av en karamell som ger nya tankar under dagen. Och att många får en fridfull och vilsam jultid, säger Jan-Erik Andelin.

Mera information och intervjuförfrågningar:

Nina Österholm

Informatör, Kyrkan i Helsingfors

tfn 09 2340 2236 /

Ge gärna respons på julkalendern

https://www.helsinginseurakunnat.fi/sv/artikkelit/geresponspajulkalendern