Fastetiden 2022 – Bibelläsningsplan

Fastan börjar 2.3 och varar 40 dagar fram till påsk! Det är en tid att stanna upp, fördjupa vår relation till Gud och bli mer fyllda av det liv han ger. Vi går mot påsken – kanske årets största högtid med Jesu död och uppståndelse!

Stanna upp tillsammans

Under fastan 2022 vill vi som församling stanna upp inför det Gud redan gör – väcker människors hjärtan att se Jesus. Som Jesu efterföljare är vi kallade att tillbe i både ande och sanning så under fastan väljer vi att rikta blicken mot Jesus även genom Bibeln som en gemenskap. I urkyrkan läste man ofta Bibeln kollektivt vilket vi ibland glömmer i vår tid!

Bibelplan

Vi går tillsammans igenom Lukas evangeliet och Psalmer om Jesus (Messianska psalmer) med max. ett kapitel per dag. Du kan ladda ned nedanstående pdf på din telefon/dator eller printa ut det för att ha mellan Bibeln.

Vad kan du förvänta dig?

Du kan förvänta dig att möta Gud. Gud talar genom sitt Ord som är levande och verksamt, så läs med ett öppet hjärta! Vi läser inte endast för att få kunskap utan för att möta Gud och få liv och helande.

Gör det med andra – Appen Discord

Vi läser alla samma Bibelställen under fastan men det är värdefullt att diskutera det Gud talar till dig och det du upptäcker. Vi alla ser olika saker. Du kan ladda ner appen Discord till din telefon och joina Petrus församling där. Du kan dela dina vittnesbörd och insikter i Bibel-fynd diskussionen. Petrus kanal hittar du via länken: https://bit.ly/petrusvr

Du är mer än välkommen med oavsett vilken församling du tillhör och oavsett om du läst Bibeln tidigare eller inte. Det finns alltid något nytt som Gud visar så välkommen med på 40 dagars resan!

Tips för att läsa Bibeln

  • Avsätt en lugn stund för läsandet
  • Välj den tid o plats som passar dig bäst
  • Stilla dig, andas och lägg andra tankar åt sidan
  • Bjud in Den Heliga Ande och be Gud tala till dig
  • Läs texten högt eller tyst
  • Du kan fundera kring dessa frågor medan du läser:

-Vad står det i texten?

-Vad betyder det?

-Vad säger det om Gud?

-Vad säger det om människor? 

-Hur ska jag leva mitt liv enligt det jag läst?

  • Skriv ner det som talade särskilt till dig
  • Lyssna en stund på lovsång eller sitt i tystnad och låt Jesus möta dig 
  • Låt Guds ord och närvaro forma dig
  • Dela dina insikter för att uppmuntra andra