Disciple 22 – Captivated

”Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den,
och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. ”

-Matteus 13:44

KONFERENSEN ÄR ONLINE 28-30.1.2022

Disciple-konferensen är Petrus församlings konferens som nu ordnas i samarbete med Studentmissionen.
Konferensen har tidigare år varit populär och välbesökt, speciellt av unga vuxn
a.

Konferensen ordnas 28-30.1.2022 helt online via YouTube och Zoom.

Årets konferens går under tilläggsnamnet ”CAPTIVATED” och vill uppmuntra oss hur det ser ut då hela vårt liv omvandlas av Gud. Hur ser det ut då vi blir så drivna av hans kärlek att allt annat mister sin betydelse? Vi tror att vi i Guds närvaro blir vi hela, formade och styrkta. Vi är skapta för att uppleva Hans närvaro och som Hans folk får vi komma inför Honom! Det hoppas vi får ske under konferensen.

Som huvudtalare välkomnar vi Maria och Kim Sjögren från One Heart Church i Stockholm samt Pekka och Anna-Liisa Heikkilä.

HUR KOMMER DET ATT SE UT?

Disciple handlar främst om att komma inför Gud och låta hans närvaro ta plats, forma oss och verka i oss.

Under denna helg kommer vi att mötas som Guds folk och sträcka oss efter honom. Vi vill öppna Hans ord och höra från Honom, vi vill be om Hans närvaro, om att Hans Heliga Ande ska röra sig ibland oss och att Han ska forma oss så att vi kan utstråla Hans ljus i denna värld.
Under konferensen kommer vi att ha tid för att lovsjunga, be, höra från Gud genom olika tal och seminarier.

DET ÄR GRATIS ATT DELTA

Iår upplevde vi att vi vill ge konferensen helt gratis för att så många som möjligt ska kunna delta. Anmäl dig via Disciples hemsida för att få tillgång till länkarna till konferensen. Bjud med ett par vänner och delta i konferensen tillsammans! Det är alltid mer värdefullt att dela en upplevelse!

LÄS MERA OCH ANMÄL DIG PÅ: http://www.disciple.fi/