Bönedygn – 24 timmar 23-24.1Bön för året 2021

Året 2020 har varit ett speciellt år. Vi börjar 2021 med att blicka framåt som församling. Vilka planer har Gud för år 2021? Vill du att Guds vilja får ske i vår församling, vår stad och vårt land? Kom med på 24 Timmar och påverka genom bön hur det kommande året blir. Vi ber att Guds vilja får ske och kommer nära Honom genom tillbedjan, bön och lyssnande.

Hur deltar jag?

24 Timmar inleds 23.1 och fortsätter till 24.1. Dygnet ordnas på ett annorlunda sätt en tidigare, men det som är det samma är attvi samlas tillsammans för att be.Det finns kraft i bön och i att söka Gud! Största delen kommer att ske via zoom och genom bönepromenader. Under dygnet kommer vi att be för olika saker vid vissa klockslag. Övrig tid kan du lovsjunga, be och möta Gud på ditt eget sätt.

Via nedanstående länk kan du se de specifika klockslagen och teman, samt anmäla dig för något klockslag. Du kan dyka upp när som helst på zoom, men sätt gärna ditt namn någonstans så att någon ber under hela dygnet.

24 Timmar böneschema

Zoom länk

Zoom länk för bönedygnet kommer inom kort här.

Om du inte kan vara på plats personligen men gärna vill ha förbön för något särskilt kan du skicka epost till .