Björkebo sommarhem rf:s årsmöte 6.4

Björkebo sommarhem röd stuga

Alla medlemmar i Björkebo sommarhem rf. kallas till årsmöte onsdag 6.4.2022 kl. 18. Årsmötet hålls i Åggelby gamla kyrka, Brofogdevägen 12.

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. OBS! På årsmötet behandlas också en eventuell försäljning av Björkebo. Styrelsen önskar därför att så många som möjligt av föreningens medlemmar deltar i årsmötet.

Varmt välkommen!

Styrelsen för Björkebo sommarhem rf.

Björkebo sommarhem har fungerat som Petrus församlings sommarhem och lägergård under olika tidsperioder.