Bibeldagar i Houtskär 19-22.6.22

människor sitten i en ring

Välkommen på Bibeldagarna i Houtskär på Skärgårdsskolan med gemenskap och uppbyggelse av Guds ord!

Information

Bibeldagarna är för människor i alla åldrar som vill spendera ett veckoslut i Houtskär och fördjupa sig i Bibeln

Bibelstudieledare: Kyrkoherde emeritus Jan-Erik Sandström.

Anmälan

Anmälan så snart som möjligt, senast men senast 31.5 till Petrus kansli eller till , tel. 0500-703 970.

Vi hoppas corona-situationen i juni ska medge att lägret kan hållas.