Att hänga med

”Vi gillar inte deras sound​. Dessutom är gitarrmusik på väg ut.” lär en självsäker direktör på skivbolaget Decca ha sagt, när han tackade nej till skivkontrakt med The Beatles. År 1949 skrev den kända tidsskriften Popular Mechanics ​att ”Det är helt möjligt att datorer i framtiden inte väger mera än 1,5 ton.” och ännu 1977 ansåg chefen för Digital Equipment Corp att ”Det finns ingen anledning till att någon skulle vilja ha en dator hemma.” Samhället förändras och det är inte lätt att hänga med, inte ens för experter. Hur ska vi som församling kunna göra det?

Vissa saker ändras. Vi lever inte längre på romarrikets tid. Vi skriver inte längre med fjäderpenna på papyrus, vi talar inte grekiska och vi går inte klädda i toga som Paulus gjorde. Den kristna församlingen har alltid tagit till sig nya och effektiva sätt för att kunna förmedla de goda nyheterna. Musikstil, kommunikationssätt, gudstjänst och organisation har ständigt utvecklats.

Men vissa saker ändras aldrig. Jesus är den samme. ”Han är densamme i går och i dag och i evighet.” (Heb 13:8) Bibeln är den samma. ”Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet.” (Jes 40:8). Sanningen är den samma. ”Han ska hålla sig till lärans pålitliga ord, så att han både kan uppmuntra med sund undervisning och tillrättavisa motståndarna.” (Tit 1:9). Innehållet i tron förändras aldrig. Men vi behöver förändras för att kunna vara den församling Gud vill att vi ska vara för vår tid.

gräs

Så hur berättar vi om Jesus och vad han gjort för oss i ett samhälle som ser väldigt annorlunda ut än det gjorde för bara några år sedan? När världsbild, moraluppfattning, synen på tro och kyrka har ändrats radikalt? Någon har sagt: ”Att vara kristen är att leva som Jesus skulle ha gjort om han hade levat ditt liv.” Det är bra sagt. Om Jesus hade haft dina omständigheter, din familj, dina grannar, dina ansvarsuppgifter. Hur skulle han gjort då? Vad skulle Jesus ha gjort om han jobbat på din arbetsplats? Det är inte alltid lätt att svara på men det är rätt fråga att ställa sig.

Gud kallar oss att leva nära honom, nära varandra som församling och att älska våra grannar och vår stad. För att kunna göra det måste vi mötas i ärliga samtal om tron och livet. Jag uppmuntrar dig att bjuda med din granne och din kollega på Alphakursen som börjar i oktober, att öppna ditt hem för en smågrupp i höst, att komma med och dela gemenskapen vid våra gudstjänster och framförallt att be för vår församling och vår stad. Det kristna livet ska levas tillsammans. Du hänger väl med?Daniel Björk, tf kyrkoherde
September 2015