Älska dina fiender

”Älska dina fiender”. Vad menar Jesus? Tror han verkligen att jag ska kunna ha varma känslor för folk som sårat mig, som baktalar, som ljuger, som vill missförstå och förstöra? ”Om nån tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka.” Va? ”Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra.” Jesus är inte lite naiv, kan man tycka.

Och ändå. Något inom mig säger att han har rätt. Kanske det finns ett bättre sätt? Jesus verkar på fullt allvar tro på en annan slags värld. Han bjuder oss att tro och arbeta för en sådan värld tillsammans med honom.

Dessutom så handlar ”kärlek” i Bibeln sällan om känslor. Kärlek är alltid handling. Jag behöver alltså inte ens ha varma och luddiga känslor, ​jag kan göra gott mot andra​​ ändå. Fiender vet jag inte ens om jag har några, men nog finns det många i min närhet som jag kunde visa mera kärlek än jag gör. Hur är det med dig?
Älska era fiender
Daniel Björk, tf kyrkoherde.
Juli 2015