Tuomas Metsäranta

Församlingspastor, Petrus församling
tel. 050 3803920, 09 2340 7221

Jag heter Tuomas och kommer från Åbotrakten. Jag är teol.mag. och juris doktor till utbildningen.
Till mina intressen hör bl.a. att studera bibeln och att springa.
Församling är något vi gör tillsammans. Därför hoppas jag att vi alla, du och jag, hittar vår egen plats i församlingen. Ta kontakt med mig så får vi diskutera mera.