Taizémässa

Taizémässa

Kl 18 i Missionskyrkan, Observatoriegatan 18. Söndag 12.2, 12.3, 9.4 och 7.5.
Kom gärna redan till kyrkkaffet kl 17.30.
Arr. Helsingfors svenska församlingar, FMS och KFUK.

Taizémässan är en gudstjänst inspirerad av andaktslivet vid klostret Taizé i centrala Frankrike. Mässan kännetecknas av meditativa sånger, tystnad och en lugn och skön atmosfär. Många har upptäckt nånting gott och livgivande i denna gudstjänstform och klostret i Taizé besöks av mer än 100.000 människor varje år. I Helsingfors ordnas Taizémässa regelbundet, också på svenska. En som är med och ordnar är Caroline Sandström, som även är med i Petrus församlingsråd.

– Jag är Caroline Sandström, 55 år, ordboksredaktör som arbetar med dialekter. Till familjen hör maken Joachim och två vuxna barn, Jenny och Erik. Jag brukar ofta delta i gudstjänsten i Munksnäs kyrka.

– Taizésångerna kom jag i kontakt med för några år sedan på retreatgården Snoan. Jag gick med i planeringsgruppen för Helsingforsförsamlingarnas gemensamma Taizémässor, som Petrus representant. Och nu har mässorna firats regelbundet under ett år.

– Jag uppskattar de enkla, men berörande Taizésångerna som ger ro och samtidigt nöts in i själen, då man tillsammans sjunger dem på nytt och på nytt. Taizémässorna ger mig en kravlös lugnande samvaro med tid för ordet, tystnad, bön, nattvard och stillhet.

– Jag skulle rekommendera Taizégudstjästen för alla som söker Guds närhet och en stund av vila i stilla gemenskap. Speciellt för dem som söker ett alternativ eller komplement till mer traditionella gudstjänster. Många unga vuxna har också hittat en svensk gudstjänstgemenskap i Taizémässan.