Learning Community Finland

Learning Community järjestetään kaksikielisenä ja lisää tietoa suomeksi löytyy tästä.

Learning Community är en tvåårig process som ger församlingsledare och team verktyg att:
  • leda lokala församlingar i en mera missional riktning
  • att röra sig från rekrytering av frivilliga till lärjungaträning och tillväxt
  • leda församlingsaktiva mot ett hållbart, trovärdigt och gemensamt sätt att nå människor med evangeliet.
Under den tvååriga processen ordnas fyra 3-dagars träffar för ledare och team. Genom träffarna får vi ta del av undervisning, höra exempel från församlingar som hunnit längre på resan och vi får stöd i de processer som är på gång. Träffarna är också en chans att dela erfarenheter och insikter med de andra och växa och bli uppmuntrade tillsammans.
Lär dig:
  • utvärdera det nuvarande och kommande läget i din församling eller din gemenskap
  • göra upp en plan för hur ni kan träna överlåtna- och mogna Jesu lärjungar och växa som gemenskap
  • målinriktat ledarskap. Hur man rör sig från plan till verklighet och ser till att arbetet är fokuserat och långsiktigt.
 
Learning Community är en globalt använd process som under flera år gett olika rörelser och församlingar verktyg att utvecklas och hjälp att höra Guds röst tydligare och skärpa visionen. Församlingar som varit del av processen har fått se tillväxt både andligen inom församlingen och genom att allt fler kommit till tro.Learning Communityn är tänkt för alla bekännande kristna rörelser och organisationer. Processen passar även väl för de församlingar som hunnit långt i lärjungaträning och utveckling av arbetet. Ni kommer att få fördjupa er kunskap och dela med er till de andra deltagarna av den erfarenhet och vishet ni har.Denna LC process leds och förverkligas av Petrus församling i samarbete med nätverket Agenda1 & IMI Kirken från Norge och med Finlands Ev.Luth. Student- och Skolungdomsmission.
 
 
VAR? Samlingarna kommer att ordnas i Månsas kyrka i Helsingfors (Skogsbäcksvägen 15) 5-7.10 med start torsdag kl. 18:00
 
 
VEM? Processen är för team på 2-5 personer. Vi önskar att teamledaren och minst en annan medlem är de samma under den tvååriga processen. Det här garanterar kontinuitet och målmedveten utveckling. LC-samlingarna är intensiva och för bästa möjliga teamarbete rekommenderar vi inte större team än fem personer.
 
PRIS? LC-processen kostar 500€ per år, 250€/team/gång I Priset ingår material för processen, lunch (fre-lö) samt kaffe och tilltugg.
 
Vi är glada över att kunna ha en kvalitativ process med internationella talare och hoppas att ni ser värdet i att investera i församlingens framtid.