Israelafton

Välkommen på ISRAELAFTON 26 april kl 18.00 i Månsas kyrka.
Vi äter gott, salt och sött, lyssnar till Israelisk musik och till Leif Nummela som talar över ämnet

”Den kristna trons rötter i gamla testamentet och judendomen”


Samtidigt säger vi tack till Majvor som slutar till sommaren.

Anmäl dig senast 21.04 till kansliet på 09 2340 7100 eller

Ifall du inte hann anmäla dig ring till kansliet och kolla ifall du ryms med i alla fall.