Godhet Petrus

godhet petrus
”Vi älskar därför att han först har älskat oss” 1 Joh 4:19

Vi som församling vill vara med och sprida godhet och glädje i vår stad på olika kreativa vis!
Vi tror på vikten av glädje, uppmuntran och godhet! Som gemenskap vill Petrus se människor runt omkring oss och välja att välsigna och visa godhet mot dem vi har i vår omgivning. Vi kan alla finnas till för någon, vår närföretagare, en äldre dam i husbolaget eller samtalsstöd till någon släkting. Att visa godhet behöver inte vara svårt och vi hoppas att vi som församling får bli ännu modigare i detta. De senaste åren har vi därför haft godhets kampanjer en eller två gånger i året där vi spridit glädje kring oss genom att städa hem, kratta gårdar och hjälpa människor genom praktiska uppgifter.

Godhet 2021

kasse I år gör vi något annorlunda – vi väljer att uppmuntra genom ord. Vi tror att det finns kraft i våra ord och gärningar, och att varje person kan välja att välsigna någon. Eftersom restriktioner i att möta människor fortfarande råder i samhället utmanar vi dig att skicka en kasse och ett kort åt någon i din närhet som du upplever behöver några uppmuntrande ord.