DISCIPLE KONFERENS

OM KONFERENSEN

Disciple19 – Presence-konferensen är Petrus församlings konferens som ordnats fem år i rad i samarbete med Studentmissionen.
Konferensen har tidigare år varit populär och välbesökt, speciellt av unga vuxna.

Årets konferens gick under tilläggsnamnet ”PRESENCE” och konferensens mål var att uppmuntra oss till att leva i Guds närvaro. Vi tror att vi i Guds närvaro blir vi hela, formade och styrkta. Vi är skapta för att uppleva Hans närvaro och som Hans folk får vi komma inför Honom. Som huvudtalare hade vi privilegiet att välkomna Martin och Irene Cave från IMI-Kirken, Norge. Martin och Irene har lett IMI-Kirken i 39 år. Gud har arbetat både i och genom IMI-Kirken, och som församling värderar de Guds godhet och närvaro för oss.

Disciple19 – Presence är en erfarenhet av hur livet tillsammans med Gud kan se ut.

LÄS MERA om årets konferens på http://www.disciple.fi/