DISCIPLE21 KONFERENSEN ONLINE

OM KONFERENSEN

Disciple21 – Restore-konferensen är Petrus församlings konferens som ordnats sju år i rad i samarbete med Studentmissionen.
Konferensen har tidigare år varit populär och välbesökt, speciellt av unga vuxna.

Årets går under tilläggsnamnet ”RESTORE” och konferensens mål är att uppmuntra oss till att ta ett steg in i det liv Gud kallar oss till. Gud vill återupprätta, hela och göra sin värld ny, och vi är kallade att samarbeta ,ed honom. Vi tror att vi i Guds närvaro blir hela, formade och styrkta. Vi är skapta för att uppleva Hans närvaro och som Hans folk får vi stiga in i något nytt med Honom. Som huvudtalare hade vi privilegiet att välkomna Tod Mcdowell som arbetat bl.a. med YWAM lärjungaskolan och Caleb global där han rest runt världen för att undervisa och göra lärjungar. Huvudndervisningen sker på engelska och övriga delar på svenska och finska. Vi ser fram emot att bli uppmuntrade av honom, lovsjunga, tillbe och höra vad Gud har för oss var och en.

Online och i olika städer

Det som är annorlunda iår är att vi inte kan ses fysiskt i Petruskyrkan. Istället kommer Tod att vara med oss via en videolänk online och vi uppmuntrar dig att delta i konferensen med en liten grupp från din hemsoffa.Det viktiga är inte hur många vi är samlade på en plats, utan att vi tillsammans ändå får vara i Guds närvaro och bli uppmuntrade som församling och individer! Utöver Helsingfors sänds konferensen även i Vasa, Åbo, Kuopio, Kokkola, Uleåborg och Jyväskylä där det är möjligt att samlas i större grupper ifall restriktionerna tillåter.

Anmälan/ hur deltar jag?

Vi ser fram emot konferensen! Ifall du också gör det, kan du anmäla dig via hemsidan www.disciple.fi. För att så många som möjligt kan delta vill vi hålla avgiften så låg som möjligt, vuxen 38€ och studernade/pensionär/arbetslös 25€. Genom avgiften sår du in i det arbetet Disciple gör att hjälpa människor växa i sin gudsrelation och hitta en levande tro. Sista anmälningsdatumet är 17.1.

LÄS MERA och anmäl dig till årets konferens på http://www.disciple.fi/