Förbön och tack

Förbön och tack är en tvåspråkig förbönsgudstjänst som ordnas i Munkshöjdens kyrka, Raumovägen 3, varannan tisdag kl. 19. Barnpassning ordnas. Lovsångsgruppen övar kl. 18 samma kväll.

Datum för våren 2019
Sista Förbön och Tack för våren har varit, mer info om hösten kommer senare.

Du kan ta dig till Munkshöjdens kyrka t.ex. med bussarna 14, 18, 52, 57 och 58.
 

Förbönsämnen

– Tel: 09-2340 7171 (varje tisdag fram till 5.6.2018 kl. 12-14, samt förbönskvällar kl. 18-18.45).
– E-post: if.lv1558897837e@sur1558897837tep.y1558897837arp1558897837
– Brev: Petrus församling, Förbön och Tack, Haga Prästgårdsväg 2, 00320 Helsingfors

Rukousaiheita

– Puh: 09 2340 7171 (joka tiistai 5.6.2018 asti klo 12-14, esirukousiltoisin klo 18-18.45)
– Sähköposti:  if.lv1558897837e@sur1558897837tep.y1558897837arp1558897837
– Kirje: Petrus församling, Förbön och Tack, Haagan Pappilantie 2, 00320 Helsinki