Kvinnobrunch

På kvinnobrunchen är bordet dukat och en nigeriansk asylsökande medverkar.
Traditionell KVINNOBRUNCH
i Hagasalen,
Vespervägen 12 A, Helsingfors
lördagen den 28 oktober kl. 10.30
Varmt välkommen!

Anmälan till kansliet, 09-2340 7100
(må, ti, to, fre kl. 10-13 och ons kl. 13-16)
eller till moc.l1511212128iamg@1511212128sussa1511212128l.att1511212128irb1511212128
Anmälan senast 24.10