Bibeldagar i Houtskär

Bibeldagar för hela familjen i Houtskär 16-20.6.2018!

Sommaren närmar sig och så gör också årets Bibeldagar.
Kom med på sköna dagar i skärgården!

Årets huvudtalare är pastor Hans Lindholm från Uppsala. Lindholm medverkade bl.a. vid Kyrkhelgen i mars 2016. Olav Söderström kommer också att medverka liksom tidigare gånger. Det blir program för barnen för att ge föräldrarna en chans att få vara stilla inför Guds ord. Tanken är att alla skall ha möjlighet till gemenskap, uppbyggelse och vila.

Bindande anmälningar till Petrus kansli på if.lv1534280285e@sro1534280285f.sur1534280285tep1534280285 eller tel. 09-2340 7100 senast inom maj månad.
180€ vuxna
90€ för barn 3-12 år
Barn under 3 år gratis

Bussavgiften inte inräknad.

Bussen startar lördag morgon från Helsingfors,
retur med start från Houtskär onsdag morgon (framme i H:fors ca 12-tiden).
Närmare info om resan till dem som anmält sig.

För paketpris för familjen, tag kontakt med Stig-Olof Fernström
un.fo1534280285b@agi1534280285ts1534280285 eller på tel.050-3416219.

Varmt välkommen!