Bibeleftermiddag

Bibelstudium med Stig-Olof Fernström samt bön, sång och kaffe. Vi fortsätter på hösten i Petruskyrkans övre sal. Välkommen med!

Bibeleftermiddagen fortsätter inte genast våren 2021.
Välkommen!