Bibeleftermiddag

Bibelstudium med Stig-Olof Fernström samt bön, sång och kaffeservering.

Plats: Hagasalen, Vespervägen 12 A
Tid: kl. 13

Våren 2020:
8.1
5.2
4.3
25.3
20.5
Välkommen!