TIDSBUNDEN ANSTÄLLNING, KANTOR 100 %

Kantor för tiden 1.12.2020-31.5.2021

Petrus ordinarie kantor är tjänstledig fram till 10.5.2021. Vi söker nu en kantor på 100 % för tiden 1.12.2020-31.5.2021. Kravgrupp 502, lön och villkor enligt KyrkTAK. Anställningen är ett tidsbundet vikariat. Sista ansökningsdag 30.9.2020. Språkkraven är goda kunskaper i svenska och nöjaktiga i finska.

Behörighet för befattningen är av biskopsmötet godkänd kantorsexamen (C-kantor). Även ansökan från icke-behöriga och sådana som är i slutskedet av studierna kan beaktas. Under vikariatet så är du församlingens enda kantor och ansvarar för musiklivet på församlingens traditionella gudstjänster och förrättningar. När du inte själv spelar ordnar du med vikarier. Församlingen har även en barnkör och en vokalensamble som du får fortsätta arbeta med.

Vi söker dig som:

• har förmåga att självständigt planera och organisera arbetet med kyrkomusik i församlingen
• kan arbeta flexibelt och med god attityd betjäna en församling som har mångsidig verksamhet och hög förändringstakt
• arbetar bra i team tillsammans med andra, är uppmuntrande och konstruktiv • som delar församlingens vision och värderingar och vill arbeta i just Petrus Mera information om befattningen fås av församlingens kantor Peter Hilli, , 040-831 4876.

Fritt formulerad ansökan och CV skickas till kyrkoherde Daniel Björk, sensast 30.9.2020, kl 16.